Sources
Sources
1. Jean-Yves Barbier, “Dardel N°18 de Fenin-Villars-Saules,” http://gw2.geneanet.org/jybarbier.
2. Jean-Paul Dardel, La famille Dardel, 2004.
4. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1919-05-14.
5. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, dguilla.
6. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1965-12-29.
7. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Daniel Guillaume-Gentil 2017.
8. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1957-04-11.
9. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1862-09-13.
10. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1901-02-22.
11. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1894-04-05.
12. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, sylvain2009 2018.
13. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1936-04-01.
14. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1949-12-28.
15. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1932-05-03.
16. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1906-05-15.
17. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1918-08-10.
18. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-04-21.
19. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, 224422.
20. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1837-06-08.
22. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1889-03-13.
23. Courriel de René Dardel (FVS). 2012-10-12.
24. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1961-05-25.
25. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1989-09-02.
26. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1936-12-31.
28. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1975-06-28.
29. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1983-06-17.
30. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1993-01-23.
31. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1944-09-04.
32. https://www.todesanzeigenportal.ch/. Décès Philomène Dardel.
33. Courriel de René Dardel (FVS). 12/10/2012.
34. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, L Ducor 2017.
36. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Sylvain Constantin 2015.
37. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, adegouge 2019.
38. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Cayen1951 2020.
39. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1851-04-03.
40. Courriel de René Dardel (FVS). 2012-11-02.
41. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1971-02-18.
42. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1933-02-21.
43. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1973-02-23.
44. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1923-05-19.
45. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1956-03-24.
46. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1952-08-04.
47. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1995-01-03.
48. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-08-09.
49. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-08-30.
50. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1886-04-30.
51. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-07-09.
52. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-10-16.
53. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1949-03-05.
54. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1938-10-12.
55. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1895-07-05.
56. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1985-04-29.
57. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1936-07-22.
58. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1965-01-04.
59. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1967-07-01.
60. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1918-05-02.
61. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1890-04-01.
62. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1862-01-19.
63. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-03-20.
64. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1925-04-07.
65. Feuille d'avis de Neuchâtel. 2009-03-07.
66. L'Express, Neuchâtel, 2011-05-04.
67. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1928-11-03.
68. Feuille d'avis de Neuchâtel. 2006-07-12.
69. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1927-08-06.
70. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1983-09-20.
71. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1883-09-20.
72. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1926-07-08.
73. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1975-03-04.
74. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 2013-02-07.
75. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1949-03-08.
76. L'Express, Neuchâtel, 2008-09-30.
77. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, colgnecminsee.
78. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1934-08-30.
79. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1989-03-29.
80. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1920-10-09.
81. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1922-03-16.
82. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1946-01-29.
83. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1898-05-31.
84. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1917-08-14.
85. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1931-05-27.
86. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1931-05-28.
87. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1891-03-18.
89. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Ian Jeanneret 2018.
90. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1935-03-13.
91. Feuille d'avis de Neuchâtel. 198-06-22.
92. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1951-01-05.
93. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1960-02-20.
94. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1953-07-04.
95. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1976-01-15.
96. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1976-07-17.
97. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1930-06-17.
98. Courriel de Monique Ingold-Stampfli. 2021-07-21.
99. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1965-12-30.
100. “La Liberté (Fribourg).” 1972-02-05.
101. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, chumbertdroz 2019.
102. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, jeremy98 2019.
103. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, jeremy98 20119.
104. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Sandra Desaules 2021.
105. Courriel de Monique Ingold-Stampfli. 2021-04-27.
106. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1944-04-25.
107. Courriel de Monique Ingold-Stampfli.
© FD 2021