Sources
Sources
1. Jean-Yves Barbier, “Dardel N°18 de Fenin-Villars-Saules,” http://gw2.geneanet.org/jybarbier.
2. Jean-Paul Dardel, La famille Dardel, 2004.
4. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1919-05-14.
5. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1965-12-29.
6. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Daniel Guillaume-Gentil 2017.
7. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1957-04-11.
8. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1862-09-13.
9. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, sylvain2009 2018.
10. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1936-04-01.
11. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1949-12-28.
12. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1932-05-03.
13. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1906-05-15.
14. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1918-08-10.
15. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-04-21.
16. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1837-06-08.
17. Courriel de René Dardel (FVS). 2012-10-12.
18. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1961-05-25.
19. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1989-09-02.
20. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1936-12-31.
22. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1975-06-28.
23. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1983-06-17.
24. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1993-01-23.
25. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1944-09-04.
26. https://www.todesanzeigenportal.ch/. Décès Philomène Dardel.
27. Courriel de René Dardel (FVS). 12/10/2012.
28. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, L Ducor 2017.
30. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Sylvain Constantin 2015.
31. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1851-04-03.
32. Courriel de René Dardel (FVS). 2012-11-02.
33. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1971-02-18.
34. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1933-02-21.
35. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1973-02-23.
36. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1923-05-19.
37. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1956-03-24.
38. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1952-08-04.
39. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1995-01-03.
40. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-08-09.
41. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-08-30.
42. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1886-04-30.
43. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-07-09.
44. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-10-16.
45. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1949-03-05.
46. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1938-10-12.
47. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1895-07-05.
48. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1985-04-29.
49. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1936-07-22.
50. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1965-01-04.
51. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1967-07-01.
52. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1918-05-02.
53. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1890-04-01.
54. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1862-01-19.
55. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-03-20.
56. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1925-04-07.
57. Feuille d'avis de Neuchâtel. 2009-03-07.
58. L'Express, Neuchâtel, 2011-05-04.
59. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1928-11-03.
60. Feuille d'avis de Neuchâtel. 2006-07-12.
61. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1927-08-06.
62. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1983-09-20.
63. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1883-09-20.
64. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1926-07-08.
65. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1975-03-04.
66. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 2013-02-07.
67. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1949-03-08.
68. L'Express, Neuchâtel, 2008-09-30.
69. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1934-08-30.
70. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1989-03-29.
71. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1920-10-09.
72. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1922-03-16.
73. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1946-01-29.
74. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1898-05-31.
75. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1917-08-14.
76. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1931-05-27.
77. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1891-03-18.
79. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Ian Jeanneret 2018.
80. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1935-03-13.
81. Feuille d'avis de Neuchâtel. 198-06-22.
82. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1951-01-05.
83. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1960-02-20.
84. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1953-07-04.
85. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1976-01-15.
86. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1976-07-17.
87. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1930-06-17.
88. “La Liberté (Fribourg).” 1972-02-05.
© FD 2018